Danışma Hattımız
0212 292 09 49
Hip.Bebek Psikolojisi Hip.Çocuk Psikolojisi Hip.Genç Psikolojisi
Hip.Okul Sorunları
Hip.Aile Sorunları
Hip.İşyeri Sorunları
Hip.Yaşam Kalitesi
Hip.Özel Yaşam
Hip.Pratik Çözümler
Hayatı Kolaylaştırma Hip.Cinsel Danışma
ACiL DURUM HATTI 


DİKKAT DAĞINIKLIĞI KONUSUNDA ÖĞRETMENLERİN BİLMESİ GEREKENLER

Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite konusunda öğretmenleri bilgilendirmek öğrencilerin okul başarısı ve gelecekleri açısından çok önemlidir. Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite Türkiye'de yeni yeni tanınmaya başlandı.
Bu tür çocuklar üç farklı yapıda gözlenmektedirler.
Birinci durumda aşırı hareketlilik ön plandadır.
İkinci durum, dikkat dağınıklığı ve aşırı hareketliliğin eşit oranda gözlendiği durumdur.
Üçüncü durumda ise çocukta dikkat dağınıklığı ön planda gözlenirken hareketlilik çok belirgin değildir

Bu üç durumda da erken teşhis çok önemlidir. Genellikle çocuk yuvaya ya da ilkokula başladığında ilgili ve dikkatli öğretmenler tarafından çocuğun bu durumu fark edilebilir. Bazı durumlarda öğretmenler farklılığı fark ederler ancak bu tür bir yapıyı bilemediklerinden dolayı sert disiplin kurallarını devreye sokabilirler. Günümüzde çok nadirde olsa okul öncesinde ilgili annelerin çocuklarının bu durumunu fark ederek bir uzmandan yardım istediklerini görebiliyoruz. Babanın bu durumu onaylaması güç olmaktadır. Bazen anne veya baba çocuktaki bu aşırı hareketi, yerinde duramama, kabına sığamama, kıpır kıpır olma durumunu çocuğun zeki olmasıyla açıklamaktadırlar. Bazen de bu durum çocuğun erkek olmasına veya tek çocuk olmasına bağlanabilmektedir. Böyle durumlar ailelerin gerçek durumu fark etmesini zorlaştırmaktadır. Bazen de ailedeki büyükler çocuktaki hareketliliği "Her çocuk hareketlidir, ne olacak okula gidince durulur" diyerek annenin zorlanmasına kızar, onun bir psikologdan yardım alma isteğini engelleyebilirler. Aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı erkek çocuklarda daha fazla görüldüğü için yaygın inanış olan, erkek çocuk yaramaz olur kanısı annenin ve ailenin bu durumu fark etmesini engelleyebilir. Çocuk okula veya yuvaya başladığında bu çocukların diğer çocuklardan farklı oldukları hemen ortaya çıkar. Çünkü bu çocuklar öncelikle sırada oturmakta çok zorlanırlar. Kıpır kıpırdırlar. Sanki içlerinde bir makine çalışıyor veya bir kaynak kaynıyor gibidirler. Sürekli bir yerleri oynar. Sosyal kurallara uymakta hem evde hem de okulda çok zorlanırlar. Derste konuşurlar. Öğretmen ders anlatırken ya arkadaşlarıyla oynarlar ya da kalem veya silgileriyle oynarlar. Nasıl evde anneyi çileden çıkarıyorlarsa, okulda da öğretmeni çileden çıkartırlar. Öğretmenleri bu çocukların zekâları normal ve normalin üstünde yer aldığı için onları fark etmekte daha çok şaşırır ve zorlanırlar. Sınıfın uyumunu, düzenini bozarlar, sanki öğretmenin sözlerini dinlemiyormuş gibi bir halleri vardır. Öğretmenler zekâsı normal ama sanki inadına yapıyor diye düşündüklerinden bu çocukları anlamakta çok zorlanırlar.
Öğretmenler için ayırıcı tanılardan biri de bu çocukların yazma problemlerinin çok belirgin olmasıdır. Okulun başladığı ilk günler ya hiç yazmazlar ya öğretmenlerinin tahtaya yazdığını yazmaya yetişemezler ya da yazıları çok çirkin, kargacık burgacıktır. Hatta kendi yazdıklarını kendileri dahi okumakta zorlanırlar. Özellikle yazıda kelimeler arasındaki bırakılması gereken ideal boşluk ölçüsüne uymazlar. Ya kelimeleri birbirine bitiştirirler ya da kelimeleri birbirinden çok ayrı yazarlar. Bazen de kelimeleri tamamıyla yanlış yazarlar. Hatta kelimeleri farklı ya da eksik yazabilirler. Sık sık imla hataları yaparlar. Harflerin büyüklüklerini, oranlarını, ölçülerini değişik kullanabilirler. Harfleri yanlış veya ters yazabilirler. Bu duruma "ayna etkisi" adı verilir. Bütün bu yazma zorluklarının altında yavaş yazmaları, öğretmen yazdırırken veya tahtadan takip ederken yetiştiremeyeceğim telaşının, dikkat dağınıklığının ve konsantrasyon zorluklarının etkisi vardır. Ayrıca harf harf takip etmesinin de etmelerinin etkisi vardır. Öğretmenler böyle çocuklarla karşılaştıklarında bu çocukları bir psikologa yönlendirebilirlerse eğer çok kısa sürede düzelip, sınıfa adapte olduklarını göreceklerdir.

 

 

 

İçindekiler

 
EĞİTİM PROGRAMLARI

ÖZEL EĞİTİMLERİMİZ

Hiperaktif Bebekler
Hiperaktif Çocuklar
Hiperaktif Çocuk ve Yuva
Hiperaktif Çocuk ve Okul
Hiperaktif Gençler
Hiperaktivite ve Aile
Hiperaktivite ve Kardeş
Hiperaktivite ve Arkadaş
Hiperaktivite ve İş
Hiperaktivite ve Üniversite
Hiperaktivite ve Flört
Hiperaktivite ve Cinsellik
Hiperaktivite ve Hastalık
Hiperaktivite ve Ölüm
Hiperaktivite ve Sorunlar
Hiperaktif Yetişkin
Hiperaktif Kadın
Hiperaktif Erkek
Hiperaktivite ve Unutkanlık
Hiperaktivite ve Kazalar
 
Sitedeki tüm yazılar Uzman Psikolog Alanur Özalp'e aittir. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.