Danışma Hattımız
0212 292 09 49
Hip.Bebek Psikolojisi Hip.Çocuk Psikolojisi Hip.Genç Psikolojisi
Hip.Okul Sorunları
Hip.Aile Sorunları
Hip.İşyeri Sorunları
Hip.Yaşam Kalitesi
Hip.Özel Yaşam
Hip.Pratik Çözümler
Hayatı Kolaylaştırma Hip.Cinsel Danışma
ACiL DURUM HATTI


AŞIRI HAREKETLİ ÇOCUKLARA YARDIM

Aşırı hareketli çocuklar çevreleri, aileleri, okul ve öğretmenleri tarafından çoğunlukla yanlış anlaşılırlar. Sıklıkla yanlış anlaşılma ve olumsuz değerlendirmelere maruz kalmaları sonucu başarısız ve mutsuz olabilirler. Yaramaz, arsız, aile terbiyesi almamış, söz dinlemez, huysuz, inatçı gibi yakıştırmaları aldıkları gibi, zaman zaman zekâlarından ya da deliliklerinden de şüphe duyulduğu görülmektedir. Tüm bu tatsız yaşantıları çocuk anlamakta, fark etmekte, üzülmekte ve de bütün bunlardan olumsuz etkilenmektedir. Bu etki çocuğu zaman zaman aşağı doğru çekmekte, başarı düzeyini düşürmekte hatta davranış bozukluklarına itmektedir. Aşırı hareketlilik hiçbir zaman bir davranış bozukluğu değildir. Ama ailenin bu konu hakkında bilgi eksikliğinden dolayı çocuğu baskı altına almaya veya disipline etmeye çalışması yani sert ve cezai tedbirler alması aşırı hareketli çocuğu davranış bozukluklarına itebilmektedir.
Bilinmesi gereken bir başka konu ise aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı birbiriyle ters orantılıdır. Aşırı hareketlilik artıkça dikkat azalır, aşarı hareketlilik azaldıkça dikkat artar. Yani hareket fazla ise dikkat az olacaktır. Bu durumu bilmekte fayda vardır. Bu durumdan dolayı da çocuğunuza kızıp onu cezalandırarak ona bir şey kazandıramayacağınızı bilmelisiniz.
Aşırı hareketlilik gensel bir durumdur. Doğuştan gelir. Soya çekime bağlıdır. Çocuk isteyerek aşırı hareketli olmaz. Aşırı hareketli olmaktan kendi gücüyle ve kontrolüyle kurtulamaz. Çoğunlukla kişiler bu tip çocukların ilgi çekmek için böyle davrandığını düşünebilirler. Bu fikir doğru değildir. Bu çocuklar ilgi çekmek için değil farkında olmayarak böyle davranırlar. İlgiden hoşlanırlar ancak tutarsız ilgi karşısında dengesiz davranışlar gösterebilirler. İlgilenilmek hiçbir durumda onların davranışlarını bozmayacaktır. Aşırı hareketliliğin özelliklerini bilmek bu durumla %80 oranında baş edebilme olanağı sağlayabilmektedir.
Aşırı Hareketli Çocukların Özellikleri:

1. Çocuğunuz çok hırçınsa,
2. Yerinde duramıyorsa...
3. Zarar verici olabiliyorsa…
4. Söz dinlemiyorsa…
5. Uyulması gereken kurallara uymada zorlanıyorsa…
6. Kendini ve davranışlarını kontrol edemiyorsa…
7. Sürekli olarak bir yerlerini sağa sola çarpacak kadar hareketliyse…
8. Yemek yerken çoğunlukla üzerine döküyorsa…
9. Özellikle aile bireylerinin dışındaki kişilerin yanında da fazlasıyla yaramazsa…
10. Pek çok yerde yaramaz diye adı çıkıyorsa…
11. Onun yapmadığı suçlarda onun üzerine kalabiliyorsa…
12. Her şeyi mutlaka ellemek, tutmak, eline almak istiyorsa…
13. Arkadaşlarıyla oyun oynama süresi sınırlıysa…
14. Yuvaya gittiğinde diğer çocuklardan farklı yanlarının olduğu fark ediliyorsa…
15. İlkokula başladığında zeki olmasına rağmen zorlanıyorsa…
16. Harfleri ve sayıları karıştırıyorsa…
17. Harfleri ve sayıları ters yazıyor ve okuyorsa…
18. Ödevlerini kaydetmeyi beceremiyorsa…
19. Ödevlerini yanlış anlıyor veya yanlış yapıyorsa…
20. Ödevlerini yaptığı halde evde unutuyorsa…
21. Okulda eşyalarını unutuyor ya da kaybediyorsa…
22. Öğretmeni ondan şikâyetçi oluyorsa…
23. Serviste arkadaşlarını rahatsız ediyorsa, serviste ondan sık sık şikâyet geliyorsa…
Yukarda saydığımız özelliklerden 10 adedi sizin çocuğunuz için geçerliyse, bir psikologdan yardım istemeniz gerekecektir. Bu özellikleri taşıyan çocuklar yuvaya ya da okula başladıklarında sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Öğretmenleri onlarla baş etmekte zorlanabilirler. Doğrusu, bu durum fark edildiğinde derhal psikolojik yardım almaktır. İlkokul 1. ve 2. sınıflarda alışma devresi diye hoşgörü gösteren öğretmenler, 3. sınıfta da sorunlar devam ettiğinde hoşgörü göstermezler. Bu çocuklar için artık psikolojik yardım almanın zamanı gelmiştir. Daha fazla gecikilirse çocuk bu durumdan zarar görebilir.
Aşırı hareketlilik kriterlerinden biri de çocuğun başkalarının, arkadaşlarının, öğretmeninin sözünü kesme davranışıdır. Böyle özellikleri olan çocuklar aşırı ölçüde sabırsız olduklarından, beklemeye veya bekletilmeye karşı kendilerini kontrol edemezler. Siz ne kadar "dur, bekle" veya "sıranı bekle, bak ben meşgulüm, görüyorsun" deseniz de, çocuk bu duruma uyamaz. Israrcıdır. Mantık olarak durumu gördüğü ve anladığı halde, sabırsızlık ve ısrarcılık davranışını sürdürür. Annenin veya karşıdaki kişinin sinirlerini bozar, yıpratır. Kavga çıkarır. Sözü kesme özellikle sınıfta yaşanır. Öğretmen böyle bir çocukla eğitim yaparken zorlanır. Zaman zaman patlar. Aşırı hareketli bir çocuk hem sınıfın uyumunu hem de öğretmenin konsantrasyonunu bozabilir. Grup oyunlarında veya etkinliklerinde oyunu kesebilir veya grup çalışmasına katılamaz, grubu engeller veya bozar. Oyunun veya grubun kurallarını bilir ama uyamaz. Bu durum grubun konsantrasyonunu etkiler. Aşırı hareketli çocukların, arkadaşlarıyla anlaşması zordur. Arkadaşları bu çocukları hem severler hem de anlayamazlar. Bu çocuklar, arkadaşları tarafından kabul görmemekten çok etkilenirler.
Anne-babalardan uzmanların istediği pek çok şeyden biri; böyle bir çocuğa sahipseniz, bu çocuğa öncelik tanıyın. Onun sabırsızlığının aşırı hareketliliğin bir belirtisi olduğunu bilin.
Aşırı hareketli çocuklar insan ilişkilerinde zorlanırlar. Özellikle yaşıtlarıyla anlaşırken çok iyi başlarlar ama kısa bir süre sonra hemen büyük bir çekişme yaşarlar. Bu durum kardeşlerle ise sürekli tekrarlanır. Anne o kadar gerilir ki, zaman zaman çileden çıkar. Anlaşamama konuları önemli olmamasına rağmen, çok kısa sürelerle tartışmalar tekrarlanır. Aşırı hareketli çocuk ilk çocuksa bazen aile ikinci çocuğu düşünmez. Bu durum aşırı hareketli çocuklar açısından da uygundur. Bu durumda da eve gelen misafirlerin çocuklarıyla kavga çıkartabilmektedirler. Anneler bu durumu "arkamı döner dönmez büyük bir bağırış veya sürtüşme ortaya çıkıyor. Ben yanlarına geldiğimde iyiler. Ama kendi başlarına oynarken hemen kavga ortamına giriyorlar." şeklinde anlatmaktadırlar.
1. Bu çocuklar aşırı hareketli oldukları için, karşılarındaki çocuk veya yetişkinlerin davranışlarını, sözlerini iyi bir şekilde izleyememektedirler.
2. Aşırı aceleci, sabırsız olduklarından da sorunlar yaşayabilmektedirler.
3. Aşırı hareketli çocuklar dikkatte zorlandıkları için hareket halinde oldukları zaman, ortamda olan bazı olayları fark edemeyebilirler. Çevrelerinde olanları doğru takip edemezler. Aşırı hareketleri algılamalarını engellemektedir. Annelerinin, kardeşlerinin, ablalarının, ağabeylerinin ve de arkadaşlarının yüzlerine dikkatle bakmazlar. Yuva veya okul yaşı geldiğinde, bu anlaşamama daha da belirginleşir.
Yuvada diğer çocuklarla oynarken çok zorlanırlar; ya devamlı dayak yerler ya da devamlı dayak atarlar. Yuva veya ilkokulda istenmeyen çocuklar haline gelirler. Yuvada ve okulda istenmeyen çocuk haline gelir. Böyle durumlarda psikolojik yardım almak yararlı olur.

 

 

 

İçindekiler

 
EĞİTİM PROGRAMLARI

ÖZEL EĞİTİMLERİMİZ

Hiperaktif Bebekler
Hiperaktif Çocuklar
Hiperaktif Çocuk ve Yuva
Hiperaktif Çocuk ve Okul
Hiperaktif Gençler
Hiperaktivite ve Aile
Hiperaktivite ve Kardeş
Hiperaktivite ve Arkadaş
Hiperaktivite ve İş
Hiperaktivite ve Üniversite
Hiperaktivite ve Flört
Hiperaktivite ve Cinsellik
Hiperaktivite ve Hastalık
Hiperaktivite ve Ölüm
Hiperaktivite ve Sorunlar
Hiperaktif Yetişkin
Hiperaktif Kadın
Hiperaktif Erkek
Hiperaktivite ve Unutkanlık
Hiperaktivite ve Kazalar
 
Sitedeki tüm yazılar Uzman Psikolog Alanur Özalp'e aittir. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.